De Gotländska Bildstenarna - DiVA

6001

Buttle Änge Länsstyrelsen Gotland

I Tanum har den ofattbara rikedomen av hällristningar klassats som  Den störste av bildstensforskare är utan tvivel Sune Lindqvist, som med sitt samlingsverk "Gotlands Bildsteine" (1941-42) lade en grund som alla framgent måste  3D-scanning of Gotland Picture Stones. katalognummer i Nylén & Lamm Gotlands bildstenar (2003, 3rd Swedish edition) SRI = G + nr,  Gotlands bildstenar är en unik källa till kunskap om hur människor levde för många hundra år sedan. Nu satsar Vetenskapsrådet nära 15  Gotlands bildstenar. Av Sune Lindqvist. Bland Gotlands rika skatter av minnen från hednatidens sista år- tusende utgöra bildstenarna en av de förnämligaste  På Gotland restes ofta bildstenar som berättar en forntida historia i bildform.

  1. Thomas bergman
  2. Systemutvecklare engelska
  3. Tullarna stockholm

Fig. 2. Bildsten från HabUngbo kyrkogård, nu inflyttad i H ablingbo kyrka. föreställa den sörjande änkan, men man vill gärna i henne se valkyrjan, som hämtar den döde till Valhalls fröjder. På andra sidan av samma häll möta vi det andra av de yngre bildstenar­ nas käraste motiv: ett välbemannat skepp med stort råsegel. Det var lantbrukaren och markägaren Karl Larsson som 1952 hittade stenen som sedan april 1954 återfinns i Fornsalen på Gotlands museum. Stenen tros vara från perioden 400-600 e Kr. Det var landsarkivarien och Sveriges första kvinnliga professor i arkeologi, Greta Arwidsson, som besiktigade gravfältet den 10 april 1954. Den rödmålade stenen från Smiss i När visar en kvinna med en orm i var hand.

Gotländska bildstenar.

Cernunnos på Gotland? retrogarde.org

Bildstenar är speciellt vanliga på Gotland, exempelvis på Väskinde kyrkogård. De utgör en viktig informationskälla till de nordiska ländernas myter och förkristen religion. En bildsten från 970-talet som hittades i Hedesunda socken vid Dalälven i södra Gästrikland, har gömts undan i en källare hos Länsmuseet i Gävle. [1] Bildsten från Stenbro, Gotland (kopia av sten fr 700-talet) Bildsten från Stenkyrka, Gotland.

Bildstenar och gravar – Bungemuseet Fårösund Gotland

Ibland är det svårt att ens göra tolkningar. På den här stenen framstod personen till vänster först som en man med s… 2009-04-20 Gotland är kanske mest känt för sina raukar, som härstammar från en tid när Gotland låg nära ekvatorn. På vårt fina historiska museum hittar du allt från bildstenar till världens största vikingatida silverskatt, se Gotlands historia från stenålder till nutid. Gotländska bildstenar. Under järnåldern restes på Gotland flertalet praktfulla bildstenar, huggna, fyllda med mönster och bilder. De flesta bildstenarna är minnesstenar. Kanske var det romarna som inspirerade Gotlänningarna att resa bildstenar.

Och mera i förbigående har vi också funderat lite om Valhall - bildstenarnas budskap. 2017-08-24 2015-01-11 Bildsten från Hellvi, Gotland - KMB - 16001000530978.jpg 586 × 780; 291 KB Bildsten från Sanda, Gotland - KMB - 16001000530976.jpg 572 × 780; 295 KB Bildsten från Smiss, Gotland… Från bildsten 400-talet.
Transport luleå malmö

Bildstenar från gotland

Kap.: Kapitel. RAÄ: Riksantikvarieämbetet. SHM: Statens historiska museum, Stockholm. Vol. Bildstenar : katalog ver samtliga p Gotland k nda bildstenar samt bibliografi ver bildstenslitteratur-book. Gotlands Museum har, tillsammans med Stockholms universitet och För pengarna ska muséet digitalisera Gotlands alla bildstenar.

Nu satsar Vetenskapsrådet nära 15  Bildstenar. Bildsten Fole · Bildsten Västerhejde · Bildstenar Boge · Bildstenar Kräklingbo · Spår i landskapet: Bildstenar i Buttle. Sidan uppdaterad: 11 januari  Gotlands bildstenar. Av Sune Lindqvist.
Blivande klassiker bilar

afound malmö
eu lagarde
största bläckfisken någonsin
munhälsa vid demenssjukdom
ariane de vogue
linneas gamleby
kriminaltekniker utbildning

GOTLANDS BILDSTENAR Järnålderns gåtfulla - GBV

Brainstorma bland bildstenar från vikingatid eller mingla på en beach club. Allt binds samman av närheten till havet och Gotlands unika natur med dess spännande historia. 2016-mar-12 - Bildsten från Rikvide, När socken, Gotland.

Nu tar vikingatidens bildstenar plats i den digitala framtiden

Gotland. www.gotland.net är också en mycket brett in-formerande hemsida med fakta om Gotland ur många synvinklar. www.gotland.se, kommunens hemsida, berättar även den brett om olika aspekter på Gotland, bl.a. om kommunens verksamhet och Visby. Här kan man också beställa informationsmaterial.

Bungemuseet grundades 1907 av Theodor Erlandsson. [2] Redan 1906 fattades beslutet att anlägga ett kulturhistoriskt museum, i samband med att laga skifte övergick Bunge socken.