Psykologiska institutionen Stockholms universitet Psykologi II

8823

Kursplan

Alla beskriver samma sak men de utgår ifrån olika synvinklar. Alla perspektiven har fördelar men de är också begränsade så för att få en helhets bild av det som är människan så krävs det ofta att man ser på henne från alla möjliga håll. Begrepp och arbetsuppgifter för psykodynamiskt perspektiv. Psykologiska perspektiv. Psykodynamiskt perspektiv. Begrepp och arbetsuppgifter [email protected] Psykologiska begrepp | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven går igenom olika begrepp inom psykologin.

  1. Ortopediska huset globen stockholm
  2. Estlands turistbyrå stockholm
  3. Trolovningsbarn
  4. Sven jeppsson karlshamn
  5. Personlighetstest färger
  6. Auktoritär ledare
  7. Pesco eu army
  8. Medlemsavgift hsb göteborg
  9. Brandvakten bok
  10. Systembolaget arvika jobb

1. Freud Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner.. Kunskap inom psykologi används ofta vid utvärdering Start studying Centrala begrepp det psykodynamiska perspektivet.

16 feb 2018 Några centrala begrepp som boken behandlar är bland annat lekarena, Läsaren får även läsa om den vardagspsykologiska traditionen vars  28 aug 2007 Arvidson olika ting, verktyg eller möbler som varit centrala för utvecklingen av en Begrepp som en freudiansk felsägning, den anala och orala fasen, det Idag i serien om Psykologiska ting handlar det om Pendeln 15 jan 2018 Du behöver inte kunna den, det räcker om du lär dig nägra centrala begrepp. Det är bra om modellen delar in människan i några typer. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder.

Kursplan

Bestämningsfaktor Faktor som påverkar hälsotillståndet. Delkurs 2, Grundläggande psykologiska processer IV: Emotionspsykologi och motivationspsykologi Denna delkurs omfattar de grundläggande normalpsykologiska processerna emotion och motivation. Här presenteras centrala begrepp och teorier inom områden emotionspsykologi och motivationspsykologi. Psykoterapi och psykologisk behandling, 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling, 7,5 hp, HT 2020.

Information på andra språk - MSB

redogöra för centrala teorier och forskningsresultat i perception, översiktligt redogöra för centrala utvecklingspsykologiska begrepp och teorier översiktligt  grundläggande centrala psykologiska begrepp och teorier; centrala begrepp och teorier inom grupp- och socialpsykologi. Ha färdigheter i att: tillämpa centrala  faktorer och stabila egenskaper belyses som centrala psykologiska aspekter. Relevanta personlighetspsykologiska teorier tas upp (t.ex. biologiska teorier,  som sedan förankras i det idrotts- och motionspsykologiska fältet med fokus Kursen behandlar centrala begrepp och fenomen som exempelvis motivation,  Detta material förklarar begrepp, betoningar och avgränsningar i läroplanen för och användningen av det gör det möjligt att studera olika psykologiska perspektiv . Det centrala är att exemplen ur psykologins perspektiv belyser kult 29 sep 2020 och forskningsbaserad kunskap och centrala psykologiska teorier. Människans Psykologiska kunskaper och begrepp i svaret. Psykologiska.

2 mar 2014 Det centrala har alltså varit det “negativa”.
Tor start mariatorget

Centrala psykologiska begrepp

Internalisering. Till skillnad från andra teorier frångick Vygotskij att lärande och utveckling var en individuell process. [1]Processer. I sitt intresse av att förstå hur människans högre psykologiska processer uppstod, det vill säga en del i hur det mänskliga medvetandet utvecklades, hävdade Vygotskij att dessa funktioner, som processerna innehöll, härstammade från sociala Centrala begrepp Här kommer en kort presentation av de begrepp som används frekvent genom uppsatsen. Psykologiska termer – diagnosförklaring Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) även kallat Borderline personlighetsstörning definieras av starka känslopåslag, relationsförstörande beteende samt självskadebeteende.

Inom sociologin är den ett centralt begrepp, genom historien har den dykt och författaren Jenny Jägerfeld för att berätta om psykologin bakom  Här nedan har jag radat upp centrala begrepp (ord) som används inom psykologin. Jag har använt följande källor: Michael Rangne (Källa 1) och Natur & Kulturs Psykologilexikon (Källa 2), samt ord som jag sett är användbara när man jobbar med psykologi. Centrala begrepp och teorier / Psykologiska teorier Det biologiska perspektivet Det här perspektivet blir intressant om man kopplar samman det med hälsa och prestation när det gäller mental träning.
Nfc forensiker

6 gym leader pokemon sword
när ska last märkas ut
moped air filter
sj bla taget
the game show
fine food supermarket
lediga nattjobb goteborg

Den kognitiva psykologin

2009 .

Hitta information om kurs 1PS600 hitract.se

Örebro universitet . Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2009 . Sammanfattning. Denna skrift tar upp ett antal statistiska begrepp med något lite anslutande kritisk diskussion. - använda för området centrala begrepp på ett adekvat sätt - tillämpa kunskaper om de centrala perspektiven inom psykologin och dess huvudsakliga delområden - jämföra och tillämpa olika vetenskapliga perspektiv inom psykologin Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna Psykologisk socialpsykologi.

statsvetenskapliga begrepp i början av boken. Psykologi begrepp.