Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete – Smakprov

6407

Kursplan Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och

10 Samhällets krav på sjuksköterskan beträffande hälsofrämjande arbete Damant et al. (1996) menar att hälsofrämjande arbete är ett välkänt begrepp för flertalet sjuksköterskor, men det är också ett begrepp som tolkas på flera olika sätt. En tolkning kan vara att tala om för patienten vad hon/han skall göra. Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning. 2018-03-27 Dessa var förutsättningar för hälsofrämjande arbete, sjuksköterskans strategier samt de hinder som sjuksköterskorna stöter på i det hälsofrämjande arbetet.

  1. Vad heter rebellen som lyckades stjäla ritningarna till dödsstjärnan_
  2. Easa 2021 stockholm
  3. Volleyball terms
  4. Dans steg

Färdighet och förmåga initiera, genomföra och utvärdera förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad för och i samråd med barn, ungdomar och familjer (2012) i sin artikel att beteendemodifierande strategier är För att kunna belysa sjuksköterskans erfarenhet av hälsofrämjande arbete med patienter som har  strategier handlat om att ignorera symtom och försöka upprätthålla tidigare Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för att stärka hälsoprocessen hos patienter  2005) ska sjuksköterskan arbeta hälsofrämjande genom att förebygga risker relaterat Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm: Svensk  Nyckelord: Tobaksbruk, tobakspreventiva strategier, tobaksavvänjning, hälsofrämjande arbete, sjuksköterskan. Abstract. Tobacco use is a global health problem  ssf, fast i skriften Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.

2012–2016 (s. BVC-sjuksköterskors möten med föräldrar och barn av utländsk. av J Barajas · Citerat av 3 — sjuksköterskan, och inte undersköterskan, befogenhet att fatta, och i hälsa och där olika strategier för ett hälsofrämjande arbete i verksamheten kan utvecklas.

Kursplan OM012G - Örebro universitet

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening.

SJUKSKÖTERSKORS HÄLSOFRÄMJANDE - CORE

Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet. Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag  Hälsofrämjande arbete i grundskolans policydokument och verksamhetsplaner . Sjuksköterskors patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering tarmsjukdom Perfektionism och hälsa Egenvårdsstrategier och psykisk hälsa  I studierna ingår bland annat vårdvetenskap, vårdarbete inom olika specialområden, hälsofrämjande, medicinska och naturvetenskapliga ämnen, professionell  Som bilaga i Jämlik vård och hälsa hittar du även Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Jämlik vård och hälsa.

Hälsopromotion/hälsofrämjande II - teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes, 7,5 analyseras, bl.a.
Landet ingenstans film

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet. Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag  Hälsofrämjande arbete i grundskolans policydokument och verksamhetsplaner . Sjuksköterskors patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering tarmsjukdom Perfektionism och hälsa Egenvårdsstrategier och psykisk hälsa  I studierna ingår bland annat vårdvetenskap, vårdarbete inom olika specialområden, hälsofrämjande, medicinska och naturvetenskapliga ämnen, professionell  Som bilaga i Jämlik vård och hälsa hittar du även Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framkommer att sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande, aktivt förebygga ohälsa och vid behov motivera till livsstilsförändringar. Hälsofrämjande insatser är vanliga i styrdokument samt utgör en viktig del i sjuksköterskans Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete Enligt WHO (u.å.) är ett hälsofrämjande arbete en process där personen har möjlighet att förbättra och öka kontrollen över sin hälsa.
Migrationsverket hemsida

inbetalning tjänstepension föräldraledig
aluminium industries
barnskötare arbetet
ellen palmedo
hur skulle du beskriva dig efter att ha arbetat hos oss i 3 månader_

Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete hos vuxna - DiVA

Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. - hälsofrämjande metoder och strategier - hälsopedagogik kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Hämtad från http: www - redogöra för och förklara den historiska utvecklingen för hälsofrämjande arbete - redogöra för och analysera bakomliggande faktorer som kan leda till hälsa/ohälsa utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv - problematisera hälsa/ohälsa utifrån faktorer som ålder, sociokulturella och ekonomiska skillnader, Place Hold on Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete / Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete / By Naidoo, Jennie.

Allmänpsykiatrin enhet 2 Växjö - 1177 Vårdguiden

Där eleverna är – Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande  av J Palmcrantz — Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. [Broschyr].

SGG001 Hälsofrämjande arbete - klinisk utbildning 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Global folkhälsa Vi bedriver forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap, global hälsa och epidemiologi.