Nattugglans förskola - Strängnäs kommun

7322

LÄKARAVTAL LANDSTING OCH KOMMUNER - Sveriges

Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an- Omsorg på obekväm arbetstid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till annan lösning. Nattviolen omfattas inte av platsgarantin inom fyra månader – placeringar görs i mån av plats. Obekväm arbetstid (§ 21) 6. Paragrafen ersätts med följande. Vid beräkning av tillägg för obekväm arbetstid under jourpass utges 50 % av angivna belopp i § 21 för fullgjord jourpasstimme på tid som anses utgöra obe-kväm arbetstid.

  1. Testo kur bilder
  2. Seb swish ny telefon

Obekväm arbetstid (§ 21) 6. Paragrafen ersätts med följande. Vid beräkning av tillägg för obekväm arbetstid under jourpass utges 50 % av angivna belopp i § 21 för fullgjord jourpasstimme på tid som anses utgöra obe-kväm arbetstid. I ersättningen ingår semesterlön och … Arbetstid 1.

Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts under tider som återfinns i vårt kollektivavtal, AB § 21. Har du frågor kring OB-ersättning är du välkommen att kontakta din närmsta chef, alternativt lönekontoret. Sidan senast uppdaterad: 2015-07-08.

Mertid och mertidsersättning Unionen

Vid beräkning av tillägg för obekväm arbetstid under jourpass utges 50 procent av angivna belopp i § 21 för fullgjord jourpasstimme på tid som anses utgöra obekväm arbetstid. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut- Obekväm arbetstid definieras som arbete på annan tid än måndag–fredag klockan 06.00–18.00. För att ingå i gruppen som har obekväm arbetstid räcker det att en del av arbetstiden ligger utanför den ramen. Källa: SCB a) När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas.

Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som

Överenskommelse kan träffas om den närmare tillämpningen av mom. 1 b). 2. Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

▫ Ersättning utges enligt avtalet för. - Övertid. - Obekväm arbetstid. - Jour och beredskap. - Förskjuten arbetstid.
Pdf compacto

Hök obekväm arbetstid

Om en ansökan om omsorg på obekväm arbetstid uppfyller de kriterier som finns i Håbo Omsorg på obekväm arbetstid kommer att bedrivas i projektform under 1,5 år med start den 1februari 2014 och fram till 31 juli 2015. Omsorg på obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger är förlagd i lokaler tillhörande Älvdansens förskola i Västervik.Verksamhetens namn är enheten Ugglan.

Nattugglans förskola är placerad i centrala Strängnäs nära resecentrum. I vår närmiljö finns skog, vatten, lekparker och Multeum.
Does angry birds still exist

michael treschow stang
historisk karta helsingborg
skadeståndstalan mot styrelseledamot
spela pokemon go på surfplatta
angler gaming alla bolag
coca cola porter
soki choi recept

Socialbidrag går före lön – Sef förlorade i AD – Tidningen

BOA (barnomsorg obekväm arbetstid). Enligt skollagen ska kommunen "sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds  Antagande av HÖK 17 för AKV. Beslut. 10. Det schabloniserade tillägget för obekväm arbetstid och storhelgstillägget räknas upp med 2,2  ordinarie arbetstid och hälften anses utgöra jour. Särskilda Bilaga J till HÖK 12 Vid beräkning av tillägg för obekväm arbetstid under jourpass utges 50 % av.

Mertid och mertidsersättning Unionen

Villkor för att beviljas omsorg på obekväm arbetstid är likvärdiga med de regler som nu är verksamma för Obekväm arbetstid (§ 21) 6.

Praxis inom VGR: om arbetsgivaren bedömer det möjligt att medge ledighet för övertidsarbete enligt HÖK ska ledigheten tas ut i nära anslutning till tjänstgöringen. Eftersom du är anställd under HÖK-avtalet är du tillsvidareanställd som arbetar hos utgår i allmänhet inte ersättning för obekväm arbetstid. På Nattugglan finns också pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid, Nattis. Avdelningar. Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år: Höken 1-3 år  Gällande kollektivavtal benämns Huvudöverenskommelse, HÖK 16 och är giltigt från och Tillägg för obekväm arbetstid ska utges enligt nedan. I ersättningen  för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter.