Årsredovisning 2012 - Akademiska Hus

8807

Region Uppsalas regionfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2021-02-10 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdag: 2021-02-10 Protokollet justerades: 2021-02-22 Datum då anslaget sattes upp: 2021-02-24 Sista dag för överklagande: 2021-03-17 Datum då anslaget tas ner: 2021-03-18 Den rättsliga grunden för att personuppgifterna behandlas i kungörelse och protokoll från kommunfullmäktige är att det föreligger ett allmänt intresse enligt GDPR artikel 6.1. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna kan komma att lämnas ut är enskilda (fysiska personer), juridiska personer samt myndigheter inom och utom kommunen. 2020-06-05 Bilaga till Kommunfullmäktige protokoll 2017-10-31 - Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2018-2020 (Budget).pdf 536 kB 2017-11-13 09.41 Här kan du ta del av kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor, samt våra webb-tvsändningar från kommunfullmäktige.

  1. 19 marshall rd meriden ct
  2. Marton, j., sandell, n. & stockenstrand, a-k. redovisning - från bokföring till analys

Handlingar och protokoll. Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell. Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (469 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-08-28 (310 kB) Skriv ut.

Peter Ollén (M). Frida Trollmyr (S). Simon Chrisander (L).

Kommunfullmäktige - Uppsala kommun

Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet. Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-25.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-03-30 §§ 15-27.pdf.

Val Länsstyrelsen Uppsala

Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Mötet inleds med nya frågor samt bordlagda interpellationer fram till 14.30 då beslutsärendena påbörjas. Protokoll Kommunfullmäktige 1 mars 2021.

Agenda Extrainsatt Styrelsemöte Destination Uppsala AB 201113. pdf. Protokoll Styrelsemöte Destination Uppsala AB 23 september 2020. Den rättsliga grunden för att personuppgifterna behandlas i kungörelse och protokoll från kommunfullmäktige är att det föreligger ett allmänt intresse enligt GDPR artikel 6.1. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna kan komma att lämnas ut är enskilda (fysiska personer), juridiska personer samt myndigheter inom och utom kommunen. Kallelser och protokoll för kommun­fullmäktige.
Elaxel på ekg

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

Protokoll kyrkofullmäktige 2019-05-14. Protokoll kyrkofullmäktige 2018-11-08, inklusive budgetbilaga och röstlängd.

Kommunfullmäktige protokoll 2020-09-28.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-15.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-25.pdf.
Tecken pa hjartinfarkt kvinna

chatt försäkringskassan
roda flaggor
digital servo
haaland wiki
stordalen hotell københavn

Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige – Enköpings

Under rådande pandemi har emellertid mötena, från och med november 2020, hållits i aulan på Osbecksgymnasiet i … Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val. Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller att de ska göra yttranden i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut. Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktiges möten. Klicka på datumen för att få fram handlingarna som hör till det mötet. Här finns protokollen för Kommunfullmäktige. Saknar du någon uppgift, var vänlig kontakta kommun@arjeplog.se.

Styrelse Destination Uppsala

Prenumerera på kommunfullmäktiges kallelse och protokoll Mail name e-mail: Dagordningar & protokoll 2020. pdf. Protokoll Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204. pdf. Agenda Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204. pdf.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 22 sept.