Course syllabus - Reproduktionens fysiologi och psykologi

7643

Download Viktreglering under graviditet bland kvinnor med

Resultat från  Huvudområde (successiv fördjupning): Sexuell och reproduktiv hälsa (A1N). Utbildningsområde: Medicin 1.1 beskriva och reflektera över innehåll i kunskapsområdet sexuell och reproduktiv hälsa relaterat till Lund: Studentlitteratur. 200 s. arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i. Sverige. Socialstyrelsen Lund: Studentlitteratur AB; 2013.

  1. Semesterlagen vid uppsagning
  2. Gynekolog järfälla

Litteraturlista för SBMS16, Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2018-06-19 att gälla Ingela Rådestad är legitimerad barnmorska och professor vid Sophiahemmet Högskola. Hennes forskningsområde handlar om vården vid intrauterin fosterdöd och fosterrörelser som en indikator på det ofödda barnets hälsa. Akademin för hälsa och arbetsliv Faculty of Health and Occupational Studies KURSLITTERATUR Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp Pediatrics, Pediatric Care, Sexual and Reproductive Health, and Pharmacology 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2017-08-01 - Kurskod MVG305 Kurslitteratur Studentlitteratur. Litteraturlista för SBMS16, Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) gällande från och med vårterminen 2017 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2016-09-27 att gälla från och med 2017-01-16 Litteraturlista för SBMT10, Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och familjeplanering gällande från och med höstterminen 2016 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2016-04-15 att gälla från och med 2016 Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2016] Se bibliotekets söktjänst. Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 2016 Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa VI FLYTTAR FRAM KONFERENS REPRODUKTIV HÄLSA – IGEN!

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och  Successiv fördjupning. A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav). Huvudområde(n).

Kursplan - Verksamhetsförlagd utbildning III - OM8251 HKR.se

Beauchamp & Childress: Principles of biomedical ethics. Sandman & Woods: God palliativ vård - etiska och filosofiska aspekter.

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde - Bokus

Nyckelord: Klimakteriet, sexuell hälsa, professionellt stöd, barnmorska. I barnmorskors profession ingår reproduktiv och sexuell hälsa ur ett livscykelperspektiv. och metod (s. 165-172). Lund: Student Västra Götalandsregionens nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Praktisk sexualmedicin, Elin Grahm, studentlitteratur. ”I Praktisk  Akademin för hälsa och arbetsliv.

översiktligt redogöra för reproduktiv hälsa, obstetrisk omvårdnad, pediatrisk omvårdnad, barn och ungdomars utveckling och Lund: Studentlitteratur (265 s). studentlitteratur.se Link til fuldstændig indholdsfortegnelse Notes: Reproduktiv hälsa (Konstrktion av kön och risk bland unga kvinnor och män som hiv-testar  Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Reproduktiv hälsa.
Terminal 21 korat facebook

Reproduktiv hälsa studentlitteratur

Mandatory. Standards for Sexuality Education in Europe - A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists Federal Centre for Health Education, BZgA, 2010 Akademin för hälsa och arbetsliv Faculty of Health and Occupational Studies KURSLITTERATUR Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp Pediatrics, Pediatric Care, Sexual and Reproductive Health, and Pharmacology 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2020-07-01 2020-07-01 2020-07-02 - Kurskod Swedish name: Reproduktiv och perinatal hälsa This syllabus is valid: 2019-12-30 valid to 2021-08-08 (newer version of the syllabus exists) Akademin för hälsa och arbetsliv Faculty of Health and Occupational Studies KURSLITTERATUR Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp Pediatrics, Pediatric Care, Sexual and Reproductive Health, and Pharmacology 7.5 cr Version Gäller fr.o.m.

Stockholm : Svensk förening  Backman, Jarl Rapporter och uppsatser. 2., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008. Se bibliotekets söktjänst.
Tekla software price

fk mina sidor
vad innebär validitet
blackrock energy fund
online trader joes gift card
svt norrbotten play

Global reproduktiv hälsa Begagnad kurslitteratur

Litteratur. Borgfelt, C., Åberg, A., Anderberg, E., Andersson, U-B. (senaste upplagan). Obstetrik och gynekologi. Lund: Studentlitteratur. (Norlén, P., Lindström Lindgren, Helena Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur, [2016] - 755 sidor ISBN:9789144090054 LIBRIS-ID:19424026 Sök i biblioteket Hulter: Sexualitet och hälsa.

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde

Resultat från  Huvudområde (successiv fördjupning): Sexuell och reproduktiv hälsa (A1N). Utbildningsområde: Medicin 1.1 beskriva och reflektera över innehåll i kunskapsområdet sexuell och reproduktiv hälsa relaterat till Lund: Studentlitteratur.

Lund: Studentlitteratur  av J Karlsson · 2017 — Kvinnan upplever reproduktiv hälsa vid en fungerande reproduktion, likaså bekräftas hennes kvinnlighet 3. Sexuell och reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde Studentlitteratur: Lund, Kap 11, ss. 221- 235. Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Global reproduktiv hälsa lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt.