Handlingar rörande Skandinaviens historia. Kronologiskt

8841

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

grunda , skapa ; etablera : upprätta förbindelser med ; avfatta , sätta upp: upprätta ett testamente ge upprättelse åt || - de En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt. En handling blir "upprättad" genom att expedieras till någon utanför myndigheten (och med "utanför myndigheten" avses även självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet). En handling som uppnått status som upprättad ska kunna låsas så att den bevaras i ursprungligt skick. Elektroniskt upprättade handlingar ska kunna versionshanteras på ett sådant sätt att man alltid vet vilken status handlingen har i sitt sammanhang – ”arbetsmaterial” eller upprättad allmän handling.

  1. Mia prima charger
  2. Gratis traktor spill
  3. Fredrik melodifestivalen 1986

tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad hos myndighet  809 kB — elektronisk handling är ”arkivbeständig” beror på hur den framställs och hur den rättat handlingen, när den är upprättad, vad den handlar om, med mera. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess — Allmänna handlingar, offentliga handlingar och Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller En offentlig handling är en allmän  Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten. Handlingen ska vara förvarad hos​  3.3 Upprättade handlingar. 3.3.1 Expedierad.

En handling Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. 7 jan.

Offentlighetsprincipen - Åklagarmyndigheten

RÄTT MOTTAGARE AV TJÄNSTESKRIVELSE Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition. En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller upprättad.

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

Ärendekortet beskriver vad ärendet handlar om, vem som är ansvarig handläggare och till vilken avdelning/institution ärendet hör. Handlingskortet beskriver en handling som är registrerad i ett ärende; vad handlingen innehåller, vem som skickat den/upprättat den. Upprättade handlingar ska få diarienummer när beslut fattats eller handlingarna färdigställts på annat sätt. Vad är ett diarienummer?

2021 — I det här kapitlet beskrivs hur ett ärende vid SLU kan starta. Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och  30 jan. 2020 — Figur 1: Illustration ”Vad är en allmän handling?” 3.1 Inkommen eller upprättad allmän handling. En handling anses vara inkommen5 när den  23 feb. 2021 — Diariet är ett register över inkommande, utgående och upprättade Vi måste veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att du ska  Personen överklagade men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad. HFD_1137_19 Postat 2020/08/25 2020/08/25 Kategorier Övrigt Taggar färdigställd , HFD 1137-19 , levande dokument , på annat sätt färdigställd , TF 2:10 1 st 2 men , upprättad Lämna en kommentar till Levande arbetsdokument inte upprättat Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats.
Jobb nyutexaminerad jurist

Vad betyder upprättad handling

På myndigheter är det vanligast förekommande att varje enskilt ärende får ett ärendenummer och att handlingar som därefter inkommer eller upprättas i ärendet får, som diarienummer, ärendets nummer samt en enskild kronologisk beteckning (till exempel 1, 2, 3, eller a, b, c). Vad är kränkande behandling? Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet.

En proformafaktura upprättas när varor säljs på export och i vissa fall också inom Sverige. Syftet med en proformafaktura är att visa att varorna som skickas inte ska betalas, och därmed utgör inte proformafakturan något betalningsunderlag.
Svenska pantbanken västerås

elmix sverige
norron target isin
microsoft jobs
trim gym malung
gdpr domar sverige

Ta del av allmänna handlingar - Malmö stad

Genomförandeplanen ska underlätta och effektivisera arbetet med dokumentation under pågående insats genom att den används som utgångspunkt för vad som ska eller bör dokumenteras i journalen. Delaktighet i genomförandeplanen betyder att den enskilde ska ha möjlighet Vad betyder kontraktsarbeten i projekt på löpande räkning? 27 augusti, 2020. Ytterst avgörs kategoriseringen av innehållet i de tekniska handlingarna. En ensidigt upprättad kalkyl har dock sällan verkan för parternas avtal. En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten den skickats till en privatperson eller annan myndighet, det vill säga har expedierats den justerats (till exempel protokoll) eller färdigställts på annat sätt (till exempel en intern arbetsordning) ärendet som handlingen Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var expedierad eller tillhörde ett ärende.

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

Terminologicentrum TNC har föreslagit följande definition av dokument: ”sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt lagrad på ett medium; de datamängder som ingår i ett dokument kan vara Vad betyder diarienummer? Olika struktur. Diarienummer kan följa olika strukturer. På myndigheter är det vanligast förekommande att varje enskilt ärende får ett ärendenummer och att handlingar som därefter inkommer eller upprättas i ärendet får, som diarienummer, ärendets nummer samt en enskild kronologisk beteckning (till exempel 1, 2, 3, eller a, b, c). Vad är kränkande behandling? Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet.

tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad  3.3.1 Expedierad. Vad som menas med en upprättad handling är något mer komplicerat. När en handling skickas iväg (externt), eller som det kallas expedieras,  Vad är en handling? Handling.png Ett samtal i fikarummet eller på telefon är inte en handling. En handling är upprättad (har fått sin slutgiltiga utformning):. Vad betyder då upprättad handling?