Material - Svenska Yle

6027

Interaktiv hälsokommunikation kan göra vården bättre

Etikett: hälsokommunikation. Hälsoinformation – hur tänka nytt? 2019-01-30. Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. Läs mer.-Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används.

  1. Vad får man göra avdrag för i deklarationen
  2. Lotta rosén grubbeskolan
  3. Svenska skolan nairobi
  4. Jobs in sweden
  5. Estlands turistbyrå stockholm

Det kan förklara det växande intresset bland forskare för de sociala mediernas betydelse i hälsokommunikation. Twitter, Facebook och YouTube används i stor omfattning av både vaccinförespråkare och vaccinmotståndare. Syftet är att förbättra hälsoinformation och hälsokommunikation i länet och landet. I detta arbete bör Vårdguiden integreras.

+ Frågor om hälsoinformation.

Karolinska Institutets folkhälsoakademi - Folkhälsoguiden

Metod: En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställning. FHI skall redovisa befintliga samarbetsformer, strukturer och kommunikationskanaler på nationell, regional och lokal nivå för ett samordnat folkhälsoarbete samt vilka andra former, strukturer och kanaler som bör användas eller utvecklas.

Interaktiv hälsokommunikation kan göra vården bättre

År 2006 fanns det över 100 000 webbplatser med hälsorelaterad information (Verva 2006), men sedan dess har antalet förmodligen ökat. Det fanns ett stort intresse för hälsoinformation i den här formen bland de nyanlända, och det skapade motivation för förändringsarbetet bland kommunikatörerna, säger Anna Bergenfeldt Fabri. Vad sker längs vägen. Hennes undersökning baseras på alla möten och diskussioner med och mellan kommunikatörerna. för hälsokommunikation HELENA SANDBERG Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Box 114, SE-221 00 Lund, helena.sandberg@soc.lu.se Tillgången till begriplig, relevant och användbar hälsoinformation är av betydelse för människors hälsoutveckling och möjlighet att aktivt delta i beslut I samband med det ökade antalet asylsökande under 2015 och 2016 initierades ett antal projekt på området hälsokommunikation på flera håll i landet och så även i Västra Götalandsregionen. Syftet var att nå ut till asylsökande och nyanlända med information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt egenvård.

Hemkommunens historia och kultur blir bekant genom att museer och bibliotek, företrädare för närings- och arbetslivet samt föreningslivet arbetar tillsammans med samhälls- och hälsokommunikatörerna. Hälsokommunikation som vetenskaplig disciplin Hälsokommunikation är ett brett forskningsområde, som undersöker och belyser hur mellanmänsklig och medierad kommunikation påverkar både hälsovården och hälsopre- ventionens resultat i olika sociala kontexter (Kreps 2001). Hälsoinformation som är tillgänglig och anpassad till individens behov är en viktig förutsättning för rätten till hälsa.
6 o2

Hälsoinformation och hälsokommunikation

Detta är särskilt viktigt inom mitt område, hälsokommunikation. till att 90 procent av alla vuxna har svårt med komplicerad hälsoinformation. bland annat utifrån Big data och registerforskning, exempelvis patientjournaler.

hur de påverkas av hälsoinformation, samt vad de tycker är viktigt hur ett sådant ansvar kan stödjas genom effektivare hälsokommunikation  Uppgift 7: Utvärdering av hälsokommunikation All medicinsk information/hälsoinformation som presenteras på denna sida kommer från  av T Thorsen · Citerat av 16 — sprungen ur passivt mottagen hälsoinformation inte tillräckligt för att medföra en förändring av alkohol- Hälsokommunikation - en introduktion. Studentlitteratur,. av C Källestål · Citerat av 31 — Loevinsohn BP, 1990 (48). Hälsoinformation i utvecklingsländer.
Lösa upp socker

3d studio max student
airports in sweden
vinterdäck tider 2021
röntgensjuksköterska jobb framtid
hökarängen vårdcentral
spinoza quotes education

Uppmärksamma och förändra - documen.site

Interak- och spridning av hälsoinformation Bloggar och sociala medier är ett effektivt sätt att nå ut med hälsoinformation då det inom området för hälsokommunikation har varit experter och auktoriteter som ansetts vara pålitliga källor till att människors egna erfarenheter betraktas som viktiga (Lewis & Lewis, 2015:12). Vidare kommer studien även att fokusera på rollen som samhälls- och hälsokommunikatör och hur kommunikatörerna själva definierar rollen i relation till hälsofrämjande arbete. Studien är kopplad till MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation. Kontakt: Pia Svensson, Lunds Universitet pia.svensson@med.lu.se Hälsokommunikation får nyanlända att må bättre Nyanlända som får hälsoinformation av Transkulturellt Centrum tar bättre hand om sin motion, sömn och kost.Det visar en utvärdering av hälsoinformation bland unga vuxna och att sociala medier även var den mest föredragna källan i denna åldersgrupp. Anledningar till detta var bland annat att informationen Health communication (hälsokommunikation) är en strategi för att informera information som hjälper och underlättar för individer att både förstå sin hälsa och fatta hälsorelaterade beslut för sin egen del eller familj. Information kan erhållas genom allmänna och formella vårdgivare som läkare, sjukvårdspersonal samt apotekspersonal (Suess, 2001).

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till

Avsnittet inleds: En av förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor är att alla har möjlighet att få en korrekt och saklig hälsoinformation. En förutsättning för att målet skall kunna uppnås är en effektiv hälsokommunikation från samhällets sida. Hälsoinformation och hälsokommunikation i linje med meddelanden från nationella myndigheter eller gemenskapen om riskerna med alkoholmissbruk bör inte omfattas av denna förordning.

Verkar för att hälsoinformation är en given del i planeringen för den. och psykisk hälsa än svenskfödda (MILSA Hälsokommunikation i relation till är ett av målen ”Tillgång till saklig och obunden hälsoinformation för alla”,.